Zvuk

Bývá probíráno v 7. nebo v 8. třídě:

  • Výška tónu

  • Kmit
  • Frekvence
  • Zvuk a vakuum
  • Jak vzniká zvuk
  • Co je potřeba k přenosu zvuku?
  • Skládání rychlostí
  • Jak zní housle na měsíci? Propojte získané informace a popřemýšlejte o tom, jak mohou znít housle na měsíci.

V balíčku najdete kompletní obsah tématu podle požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro fyziku na druhém stupni ZŠ v podobě 3 videí a zároveň ve formě textu. 
 
 Dále otázky “před výukou” a pro ověření získaných informací po studiu, aby si děti ujasnily, co o probírané látce vědí a shrnutí nejdůležitějších informací ve formě zápisu. 
 
 Zároveň ke každému balíčku získáváte jako bonus ZDARMA jednu doučovací lekci, ve které si online s vaším druhostupňákem o probírané látce popovídáme. Děti se touto cestou učí samostatnosti a odpovědnosti za své učení a zároveň dostanou možnost si při konzultaci ověřit, zda všemu správně porozuměly, případně se doptat na další věci, které je v dané oblasti zajímají a na které možná ve videích nenarazily.