Světlo

Bývá probíráno v 8.třídě:

 • Přímočaré šíření světla
 • Paprsek
 • Odraz světla
 • Lom světla
 • Zdroj světla
 • Duté a vypuklé zrcadlo
 • Čočky (spojky a rozptylky)
 • Model oka
 • Dírková
 • Fáze měsíce, jak vznikají a co mají společného s odrazem světla

V balíčku najdete kompletní obsah tématu podle požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro fyziku na druhém stupni ZŠ v podobě 3 videí a zároveň ve formě textu. 
 
 Dále otázky “před výukou” a pro ověření získaných informací po studiu, aby si děti ujasnily, co o probírané látce vědí a shrnutí nejdůležitějších informací ve formě zápisu. 
 
 Zároveň ke každému balíčku získáváte jako bonus ZDARMA jednu doučovací lekci, ve které si online s vaším druhostupňákem o probírané látce popovídáme. Děti se touto cestou učí samostatnosti a odpovědnosti za své učení a zároveň dostanou možnost si při konzultaci ověřit, zda všemu správně porozuměly, případně se doptat na další věci, které je v dané oblasti zajímají a na které možná ve videích nenarazily.

Na jakých pokusech si to vyzkoušíte v praxi:

 • Pomocí brček, modelíny a figurek ze Člověče nezlob se odvodíte, jak se odráží světlo od zrcadla.

 • Naučíte se “kouzlo” s prstýnkem a na něm ukážete, jak se láme světlo.

 • Vyrobíte si dírkovou komoru a tak odhalíte, proč oči převrací obraz vzhůru nohama. 
  Doma namodelujete, jak vznikají fáze Měsíce!