Modely ve fyzice, skupenství látek

Bývá probíráno v 6.třídě:

  • Částicová struktura látek

  • Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek
  • Difuze
  • Stlačitelnost
  • Trénink “fyzikálního myšlení”, například kdy je ve fyzice dobré “něco zanedbat” nebo jak je možné, že si ve fyzice místo letadla nebo slona někdy můžeme představit tečku a jindy ne. 
  • K čemu nám slouží modely ve fyzice a kdy je dobré přesně zachovávat měřítka a kdy je pro lepší porozumění vhodnější měřítko nezachovat

V balíčku najdete kompletní obsah tématu podle požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro fyziku na druhém stupni ZŠ v podobě 3 videí a zároveň ve formě textu. 
 
 Dále otázky “před výukou” a pro ověření získaných informací po studiu, aby si děti ujasnily, co o probírané látce vědí a shrnutí nejdůležitějších informací ve formě zápisu. 
 
 Zároveň ke každému balíčku získáváte jako bonus ZDARMA jednu doučovací lekci, ve které si online s vaším druhostupňákem o probírané látce popovídáme. Děti se touto cestou učí samostatnosti a odpovědnosti za své učení a zároveň dostanou možnost si při konzultaci ověřit, zda všemu správně porozuměly, případně se doptat na další věci, které je v dané oblasti zajímají a na které možná ve videích nenarazily.

Na jakých pokusech si to vyzkoušíte v praxi:

  • Výroba modelu pevné, kapalné a plynné látky pomocí kuliček.


  • Stlačitelnost různých skupenství v injekční stříkačce.
  • Difuze předvedená na přípravě čaje nebo pomocí parfému.
  • Vyrobíte model vesmírných těles pro zatmění Měsíce a zkusíte si na vlastní kůži, kdy je fajn použít přesné zmenšení a kdy je lepší si měřítko upravit.