Práce

Bývá probíráno v 8. třídě:

  • Co znamená práce ve fyzikálním významu

  • Kladka
  • Páka
  • Výpočet práce
  • Výkon
  • Polohová a pohybová energie
  • Motory
  • Odpor prostředí

V balíčku najdete kompletní obsah tématu podle požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro fyziku na druhém stupni ZŠ v podobě 3 videí a zároveň ve formě textu. 
 
 Dále otázky “před výukou” a pro ověření získaných informací po studiu, aby si děti ujasnily, co o probírané látce vědí a shrnutí nejdůležitějších informací ve formě zápisu. 
 
 Zároveň ke každému balíčku získáváte jako bonus ZDARMA jednu doučovací lekci, ve které si online s vaším druhostupňákem o probírané látce popovídáme. Děti se touto cestou učí samostatnosti a odpovědnosti za své učení a zároveň dostanou možnost si při konzultaci ověřit, zda všemu správně porozuměly, případně se doptat na další věci, které je v dané oblasti zajímají a na které možná ve videích nenarazily.

Na jakých pokusech si to vyzkoušíte v praxi:

  • Naučíte se, jak správně používat lopatu (třeba při nakládání písku), abyste se zbytečně nenadřeli. 
  • Ověříte si na běžných “fyzikálních pomůckách”, které máte doma (třeba na nůžkách nebo na louskáčku na ořechy), jak je dobré využívat páku, aby vám usnadnila práci.