Pohyb

Bývá probíráno v 7.třídě:

 • Vlastnosti pohybu

 • Čím pohyb popisujeme
 • Dráha
 • Rychlost
 • Čas
 • Co znamená, že "něco je v pohybu" (a může být zároveň něco v pohybu i v klidu?)
 • Odhad vzdálenosti
 • Vyjadřování neznámé ze vzorce
 • Skládání rychlostí
 • Jak je důležitá role pozorovatele při pohybu je pěkně vidět při pozorování pohybu Měsíce ve videu Mesíc ve dne
 • Také se dozvíte, díky kterému pohybu se střídá den a noc a jaký pohyb má vliv na to, že v létě je u nás tepleji než v zimě

V balíčku najdete kompletní obsah tématu podle požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro fyziku na druhém stupni ZŠ v podobě 3 videí a zároveň ve formě textu. 
 
 Dále otázky “před výukou” a pro ověření získaných informací po studiu, aby si děti ujasnily, co o probírané látce vědí a shrnutí nejdůležitějších informací ve formě zápisu. 
 
 Zároveň ke každému balíčku získáváte jako bonus ZDARMA jednu doučovací lekci, ve které si online s vaším druhostupňákem o probírané látce popovídáme. Děti se touto cestou učí samostatnosti a odpovědnosti za své učení a zároveň dostanou možnost si při konzultaci ověřit, zda všemu správně porozuměly, případně se doptat na další věci, které je v dané oblasti zajímají a na které možná ve videích nenarazily.

Na jakých pokusech si to vyzkoušíte v praxi:

 • Na dětském kolotoči předvedete, že dokážete být zároveň v klidu a zároveň se hýbat!


 • Jen s pomocí modelíny a špejle dokážete ukázat, proč a jak se střídají roční období.

 • Naučíte se bez tachometru zjistit rychlost jedoucího kola.